Hulp en Tips
In het algemeen geldt: hoe scherper u de vraag formuleert, hoe gerichter er wordt gezocht. Kies dus niet teveel bronnen tegelijkertijd en selecteer de periode zo precies mogelijk.
U hoeft niet alle velden in te vullen.
Heel algemene vragen (bijvoorbeeld: de voornaam “” tussen 1811 en 1882) leveren zoveel treffers op, dat de informatiewaarde nihil is.

Er zijn twee zoekopties: “ Exact” Globaal “”.

Als u bijvoorbeeld “jan ” hebt ingetypt, vindt u ook “janszoon”en"jansen".

De optie “Globaal” biedt niet altijd een oplossing om namen met veel spellingsvarianten te vinden. Zoekt u in dat geval ook eens op de namen van ouders en partners.

Copyright 2015 ATEM BV